હનુમાન ચાલીસા Hanuman Chalisa Lyrics in ગુજરાતી – Gujarati

Hanuman Chalisa lyrics in English
Hindi and Gujarati

hanuman chalisa lyrics in gujarati, hindi and english, bhajan

Lyrics in ગુજરાતી – Gujarati

દોહા
શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજમન મુકુર સુધારિ |
વરણૌ રઘુવર વિમલયશ જો દાયક ફલચારિ ||
બુદ્ધિહીન તનુજાનિકૈ સુમિરૌ પવન કુમાર |
બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોહિ હરહુ કલેશ વિકાર્ ||

ચૌપાઈ
જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર |
જય કપીશ તિહુ લોક ઉજાગર || 1 ||

રામદૂત અતુલિત બલધામા |
અંજનિ પુત્ર પવનસુત નામા || 2 ||

મહાવીર વિક્રમ બજરંગી |
કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સંગી ||3 ||

કંચન વરણ વિરાજ સુવેશા |
કાનન કુંડલ કુંચિત કેશા || 4 ||

હાથવજ્ર ઔ ધ્વજા વિરાજૈ |
કાંથે મૂંજ જનેવૂ સાજૈ || 5||

શંકર સુવન કેસરી નંદન |
તેજ પ્રતાપ મહાજગ વંદન || 6 ||

Want Unlimited ગુજરાતી Comedy Fun??

undefined

વિદ્યાવાન ગુણી અતિ ચાતુર |
રામ કાજ કરિવે કો આતુર || 7 ||

પ્રભુ ચરિત્ર સુનિવે કો રસિયા |
રામલખન સીતા મન બસિયા || 8||

સૂક્ષ્મ રૂપધરિ સિયહિ દિખાવા |
વિકટ રૂપધરિ લંક જરાવા || 9 ||

ભીમ રૂપધરિ અસુર સંહારે |
રામચંદ્ર કે કાજ સંવારે || 10 ||

લાય સંજીવન લખન જિયાયે |
શ્રી રઘુવીર હરષિ ઉરલાયે || 11 ||

રઘુપતિ કીન્હી બહુત બડાયી |
તુમ મમ પ્રિય ભરતહિ સમ ભાયી || 12 ||

સહસ વદન તુમ્હરો યશગાવૈ |
અસ કહિ શ્રીપતિ કંઠ લગાવૈ || 13 ||

સનકાદિક બ્રહ્માદિ મુનીશા |
નારદ શારદ સહિત અહીશા || 14 ||

યમ કુબેર દિગપાલ જહાં તે |
કવિ કોવિદ કહિ સકે કહાં તે || 15 ||

તુમ ઉપકાર સુગ્રીવહિ કીન્હા |
રામ મિલાય રાજપદ દીન્હા || 16 ||

તુમ્હરો મંત્ર વિભીષણ માના |
લંકેશ્વર ભયે સબ જગ જાના || 17 ||

યુગ સહસ્ર યોજન પર ભાનૂ |
લીલ્યો તાહિ મધુર ફલ જાનૂ || 18 ||

પ્રભુ મુદ્રિકા મેલિ મુખ માહી |
જલધિ લાંઘિ ગયે અચરજ નાહી || 19 ||

દુર્ગમ કાજ જગત કે જેતે |
સુગમ અનુગ્રહ તુમ્હરે તેતે || 20 ||

રામ દુઆરે તુમ રખવારે |
હોત ન આજ્ઞા બિનુ પૈસારે || 21 ||

સબ સુખ લહૈ તુમ્હારી શરણા |
તુમ રક્ષક કાહૂ કો ડર ના || 22 ||

આપન તેજ તુમ્હારો આપૈ |
તીનોં લોક હાંક તે કાંપૈ || 23 ||

ભૂત પિશાચ નિકટ નહિ આવૈ |
મહવીર જબ નામ સુનાવૈ || 24 ||

નાસૈ રોગ હરૈ સબ પીરા |
જપત નિરંતર હનુમત વીરા || 25 ||

સંકટ સેં હનુમાન છુડાવૈ |
મન ક્રમ વચન ધ્યાન જો લાવૈ || 26 ||

સબ પર રામ તપસ્વી રાજા |
તિનકે કાજ સકલ તુમ સાજા || 27 ||

ઔર મનોરધ જો કોયિ લાવૈ |
તાસુ અમિત જીવન ફલ પાવૈ || 28 ||

ચારો યુગ પરિતાપ તુમ્હારા |
હૈ પરસિદ્ધ જગત ઉજિયારા || 29 ||

સાધુ સંત કે તુમ રખવારે |
અસુર નિકંદન રામ દુલારે || 30 ||

અષ્ઠસિદ્ધિ નવ નિધિ કે દાતા |
અસ વર દીન્હ જાનકી માતા || 31 ||

રામ રસાયન તુમ્હારે પાસા |
સાદ રહો રઘુપતિ કે દાસા || 32 ||

તુમ્હરે ભજન રામકો પાવૈ |
જન્મ જન્મ કે દુખ બિસરાવૈ || 33 ||

અંત કાલ રઘુવર પુરજાયી |
જહાં જન્મ હરિભક્ત કહાયી || 34 ||

ઔર દેવતા ચિત્ત ન ધરયી |
હનુમત સેયિ સર્વ સુખ કરયી || 35 ||

સંકટ કટૈ મિટૈ સબ પીરા |
જો સુમિરૈ હનુમત બલ વીરા || 36 ||

જૈ જૈ જૈ હનુમાન ગોસાયી |
કૃપા કરો ગુરુદેવ કી નાયી || 37 ||

જો શત વાર પાઠ કર કોયી |
છૂટહિ બંદિ મહા સુખ હોયી || 38 ||

જો યહ પડૈ હનુમાન ચાલીસા |
હોય સિદ્ધિ સાખી ગૌરીશા || 39 ||

તુલસીદાસ સદા હરિ ચેરા |
કીજૈ નાથ હૃદય મહ ડેરા || 40 ||

દોહા
પવન તનય સંકટ હરણ – મંગળ મૂરતિ રૂપ્ |
રામ લખન સીતા સહિત – હૃદય બસહુ સુરભૂપ્ ||

Advertisements
Advertisements
Advertisements

Hanuman Chalisa lyrics in English

Hanuman Chalisa lyrics in English
Hindi and Gujarati

hanuman chalisa lyrics in gujarati, hindi and english, bhajan

Lyrics in English

॥ Doha ॥
Shri guru charan saroj raj neej manu mukur sudhari ।
Baranu raghubar bimal jasu jo dayaku phal chari ॥

Buddhi heen tanu janike sumero pavan kumar ।
Bal buddhi bidya deu mohi harau kales bikar ॥

॥ Chaupayee ॥

Jai Hanuman gyan gun sagar ।
Jai kapis tihu lok ujagar ॥01॥

Ram doot atulit bal dhama ।
Anjaani-putra pavan sut nama ॥02॥

Advertisements

Mahabir bikram Bajrangi ।
Kumati nivar sumati ke sangi ॥03॥

Kanchan baran biraj subesa ।
Kanan kundal kunchit kesa ॥04॥

Hath bajra aur dhvaja biraje ।
Kaandhe munj janeu saje ॥05॥

Sankar suvan Kesari nandan ।
Tej pratap maha jag bandan ॥06॥

Bidyavaan guni ati chatur ।
Ram kaj karibe ko aatur ॥07॥

Prabhu charitra sunibe-ko rasiya ।
Ram Lakhan Sita maan basiya ॥08॥

Sukshma roop dhari Siyahi dikhava ।
Bikat roop dhari Lank jarava ॥09॥

Bhim roop dhari asur sahare ।
Ramachandra ke kaj savare ॥10॥

Laye sanjivan Lakhan jiyaye ।
Shri Raghuvir harashi ur laye ॥11॥

Raghupati kinhi bahut badhaee ।
Tum mam priye Bharat-hi-sam bha॥12॥

Sahas badan tumharo jas gaave ।
Asa-kahi Shripati kantha lagave॥13॥

Sankadik brahmadi munisa ।
Narad-sarad sahit ahisa ॥14॥

Jum Kuber digpaal jaha teh ।
Kabi Kovid kahi sake kahan teh ॥15॥

Tum upkar Sugreevahi keenha ।
Ram milaye rajpad deenha ॥16॥

Tumharo mantra Vibhishan maana ।
Lankeshvar bhaye sab jag jana ॥17॥

Yug sahastra jojan par bhanu ।
Leelyo tahi madhur phaal janu ॥18॥

Prabhu mudrika meli mukh mahi ।
Jaladi langhi gaye achraj nahi ॥19॥

Advertisements

Durgaam kaj jagat ke jete ।
Sugam anugraha tumhre tete ॥20॥

Ram duwaare tum rakhvare ।
Hoat na adyna binu paisare ॥21॥

Sab sukh lahe tumhari sarna ।
Tum rakshak kahu ko darna ॥22॥

Aapan tej samharo aape ।
Teenho lok hank teh kanpe ॥23॥

Bhoot pisaach nikat nahin aave ।
Mahabir jab naam sunave ॥24॥

Nase rog hare sab peera ।
Japat nirantar Hanumant beera ॥25॥

Sankat se Hanuman chudave ।
Man karam bachan dyan jo lave ॥26॥

Sab par Ram tapasvee raja ।
Teen ke kaj sakal tum saja ॥27॥

Aur manorath jo koi lave ।
Soee amit jeevan phal pave ॥28॥

Charo yug partap tumhara ।
Hoee parasiddha jagat ujiyara ॥29॥

Sadhu sant ke tum rakhware ।
Asur nikanandan Ram dulare ॥30॥

Ashta-sidhi nav nidhi ke daata ।
Asabar deen Janki mata ॥31॥

Ram rasayan tumhare pasa ।
Sada raho Raghupati ke dasa ॥32॥

Tumhare bhajan Ram ko paave ।
Janam-janam ke dukh bisrave ॥33॥

Anth-kaal Raghubar pur jaee ।
Jaha janma Hari-bhakht kahaee ॥34॥

Aur devta chitta na dharaee ।
Hanumanth se he sarba sukh karaee ॥35॥

Advertisements

Sankat kate-mite sab peera ।
Jo sumire Hanumat balbeera ॥36॥

Jai Jai Jai Hanuman gosaee ।
Krupa karahu gurudev ki naee ॥37॥

Jo sath baar paath kar koi ।
Chuthee bandhi maha sukh hoee ॥38॥

Jo yaha padhe Hanuman Chalisa ।
Hoye Siddhi Sakhi Gaurisa ॥39॥

Tulsidas sada Hari chera ।
Keeje nath hridaye maha dera ॥40॥॥ Doha ॥Pavan tanay sankat harana mangal murti roop ।
Ram Lakhan Sita sahit hriday basau sur bhuup ॥

Advertisements
Advertisements
Advertisements

Ghanu Jivo lyrics in English – Chal Jeevi laie

Ghanu Jivo lyrics in English – Chal Jeevi laie, Sachin jigar gujarati songs lyrics in english and gujarati

tame ghanu jivo song lyrics, sachin jigar songs, ghanu jivo song lyrics in gujarati and english, chal jeevi laie songs, sachin jigar songs

Lyrics in English

Huh-ah
O chori
T-hig Dha
O T-hig Dha
Hmm
Aa Mantar Vaachi Le
Antar Ma Chapi Le
Samjhi Ne Jaani Ne
Taari Andar Raakhi Le
Aa Mantar Vaachi Le
Antar Ma Chapi Le
Samjhi Ne Jaani Ne
Taari Andar Raakhi Le
Re Phool Gulabi Thet Nawabi
Ne Te Je Chabi Mor Ma…
Chinta Chodi Baare Mahina
Revanu Bhai Jor Ma…
Mijajwadi Masti Maari
Lejo Aathe Por Ma…

Advertisements

Tame Ghanu Jeevo.
Bhai Ghanu Jeevo
Tame Ghanu Jeevo Re Vala
Tame Ghanu Jeevo…
Bhai Ghanu Jeevo
Ghanu Jeevo Ne Lehri Lala
Tame Ghanu Jeevo Re
Tame Ghanu Jeevo Re Vala
Tame Ghanu Jeevo…
Bhai Ghanu Jeevo
Ghanu Jeevo Ne Lehri Lala…

T-hig Dha
O T-hig Dha
A a a

Aa Naukar Shahi Chodine
Rajashahi Ma Aavo
Aa Harpad Hasthi…
Fara-ra-ra Karti Khusiyo Ne Farkawo
Aa Sara-ra-ra Sarak Sarak Thai
Pado Sarak Thi Jaaye Che
A Re Chara-ra-ra Prem Chakardu
Jo Chakratu Jaaye Che…

O T-hig Dha
Aha.Aha… Aha.
O T-hig Dha
Aha.Aha… Aha.

Advertisements

Ke Maani Na Shakiye Eva
Kaam Badha Che Khota …Hoye!
Ena Karta Jo Baka Tu
Sapna Kar Tu Mota Mota… Hoy.hoye!
Ke Jao Shodhi Lao Ji
Sapna Che Kya Santaya Ji
Ke Jao Shodhi Lao Ji
Sapna Che Kya Santaya Ji
Ke Khovana Che Sapna Tara
Duniyadari Ma…

Re Phool Gulabi Thet Nawabi
Ne Te Je Chabi Mor Ma…
Chinta Chodi Baare Mahina
Revanu Bhai Jor Ma…
Mijajwadi Masti Maari
Lejo Aathe Por Ma…

Tame Ghanu Jeevo.
Bhai Ghanu Jeevo
Tame Ghanu Jeevo Re Vala
Tame Ghanu Jeevo…
Bhai Ghanu Jeevo
Ghanu Jeevo Ne Lehri Lala

Advertisements

Tame Ghanu Jeevo Re
Tame Ghanu Jeevo Re Vala
Tame Ghanu Jeevo…
Bhai Ghanu Jeevo
Ghanu Jeevo Ne Lehri Lala…

T-hig Dha
O T-hig Dha
T-hig Dha
O T-hig Dha

Advertisements
Advertisements

Credits:

Music On– Zen Music Gujarati Song Name– Ghanu Jeevo Singers– Bhoomi Trivedi , Keerthi Sagathia, Sachin-Jigar
Music– Sachin-Jigar Lyrics– Niren Bhatt

Advertisements

પહેલા વરસાદ Pahela Varsad lyrics in ગુજરાતી – Gujarati – Darshan Raval

Pahela Varsad lyrics in English – Darshan Raval, Gujarati songs lyrics in english and gujarati

Pehla varsad ni lyrics, pehla varsad lyrics, pehla varsad lyrics gujarati, pehla varsad darshan raval lyrics, darshan raval pehla varsad lyrics in gujarati, પહેલા વરસાદ Pahela Varsad lyrics

Lyrics in ગુજરાતી – Gujarati

પેહલા વર્સાદ ની
પેહલી આ વાત છે
મારી વાતોં માં તારી
યાદ

પેહલા વર્સાદ ની
પેહલી આ વાત છે
મારી વાતોં માં તારી
યાદ

ગીત તૂ, સંગીત તૂ
મારી જીત, મારી પ્રીત
ગીત તૂ, સંગીત તૂ
મારી જીત, મારી પ્રીત

Advertisements

કેહું દુનિયા ભુલાઉઁ,
દુનિયા ભુલાઉં
દુનિયા ભુલાઉં તારા
માટે
કેહું દુનિયા ભુલાઉં,
દુનિયા ભુલાઉં

ભૂલે ભુલાયે નહીં,
વિસરે પ્રેમ નહીં
સદિયોં ન સાથ છોડે
છોડા યે એમ નહીં

Advertisements

ભૂલે ભુલાયે નહીં,
વિસરે પ્રેમ નહીં
સદિયોં ન સાથ છોડે
છોડા યે એમ નહીં

મારા વર્તન માં, મારા
શ્વાસ માં
એહસાસ, તારી યાદ
મારા વર્તન માં, મારા
શ્વાસ માં
એહસાસ તારી યાદ

કેહું દુનિયા ભુલાઉઁ
હું, દુનિયા ભુલાઉં હું
દુનિયા ભુલાઉં તારા
માટે
કે હું દુનિયા ભુલાઉઁ,
દુનિયા ભુલાઉં
દુનિયા ભુલાઉં તારા
માટે

Advertisements

પેહલા વર્સાદ ની
પેહલી આ વાત છે
મારી વાતોં માં તારી
યાદ

ગીત તૂ, સંગીત તૂ
મારી જીત, મારી પ્રીત
ગીત તૂ, મારું સંગીત…

Advertisements
Advertisements

Credits:

Album: Tu Maari Valentine
Singer/Lyricist: Darshan Raval

Advertisements

Pahela Varsad lyrics in English – Darshan Raval

Pahela Varsad lyrics in English – Darshan Raval, Gujarati songs lyrics in english and gujarati

Pehla varsad ni lyrics, pehla varsad lyrics, pehla varsad lyrics gujarati, pehla varsad darshan raval lyrics, darshan raval pehla varsad lyrics in gujarati

Lyrics in English

Pehla varsaadni pehli aaa bat che
Mhari baton main teri yaad..
Pehla varsaad ni pehli aaa bat che
Mhari baton main teri yaad..

Geet tu sangeeet tu
Mhari jeet mhari preet..
Geet tu sangeeet tu
Mhari jeet mhari preet..

Advertisements

Kay huu duniya bhulauu duniya bhuluu..
Duniya bhulau thara mate
Khu duniya bhulauu duniya bhulauu….

Bhulay bhulaiy nahin visray aee prem nahin
Sadiyon no sath choday choda yeh ang nahin
Bhulay bhulaye nahin visre aae prem nahin
Sadiyon no sath choday choda yeh ang nahin

Advertisements

Mhara vardhan ma mhara svash ma
Ehsasma thari yaad

Kay huu duniya bhulau duniya bhulau..
Duniya bhulau thara maatay
Kay huu duniya bhulau duniya bhulau huu..
Duniya bhulau thara maatay
Pehla varsaad ni pehli aaa bat che

Advertisements

Mhari baton main teri yaad
Geet tu sangeeet tu
Mhari jeet mhari preet
Geet tu sangeeet tu mharu sangeeet….

Advertisements
Advertisements

Credits:

Album: Tu Maari Valentine
Singer/Lyricist: Darshan Raval

Advertisements